„Wiecie, że urodziłem się
w roku 1920, w maju, w tym
czasie, kiedy bolszewicy szli
na Warszawę”.

Jerzy Kossak „Cud nad Wisłą”, 1930 r.
Wojna polsko-bolszewicka
Polska odzyskuje niepodległość
Zaolzie

Rodzina

„Moje lata dziecięce i chłopięce zostały
naznaczone utratą osób najbliższych”

Małego Karola łączyła z ojcem silna
i serdeczna więź. Ojciec wychowywał go
w dużej dyscyplinie, a jednocześnie był
jego przyjacielem.

Zdjęcie ślubne Karola i Emilii, 1906 rok
Rodzina

Szkoła

„... mam osobisty dług wdzięczności
wobec [polskiej] szkoły, wobec
nauczycieli i wychowawców...”

Ze szkolnymi kolegami Karol Wojtyła
spotykał się jako biskup i kardynał,
a jako papież zapraszał ich do Rzymu
i Castel Gandolfo.

Karol z kolegami ze szkoły
Ks. Józef Gąsiorowski:
Lolek w czasach szkolnych
Szkoła
Lolek w gimnazjum
Młodszy kolega Karola Wojtyły, ks. Józef Gąsiorowski, wspomina szkolne czasy w Wadowicach. Jaki był Lolek?

Teatr

„A na scenie wadowickiej sięgaliśmy po
największe utwory klasyków, poczynając
od Antygony”

Karol rozwijał talent aktorski, grając
w przedstawieniach w teatrze szkolnym,
parafialnym i Amatorskim Teatrze
Powszechnym Mieczysława Kotlarczyka.

Halina Królikiewicz, Karol Wojtyła i Danuta Pukła
w sztuce teatralnej „Ułani księcia Józefa”, ok. 1936 r.
Teatr

Piłka nożna

„Myśmy grali w piłkę nożną w tych uliczkach
obok kościoła, a ksiądz proboszcz nas przepędzał,
bo bał się, żebyśmy mu nie
rozbili tych pięknych witraży”

Lolek spośród dyscyplin sportowych
szczególnie upodobał sobie piłkę nożną.
Jego starszy o 14 lat brat Edmund grał
w drużynie piłkarskiej i zabierał go na mecze.

Karol jako bramkarz, 1937 r. (leży, w białej koszuli)
Piłka nożna
Karol Wojtyła
Senior
Karol Wojtyła senior
Emilia
z Kaczorowskich
Wojtyła
Emilia z Kaczorowskich Wojtyła
Edmund Wojtyła
Edmund Wojtyła
Mieczysław
Kotlarczyk
Mieczysław Kotlarczyk
Ks. Kazimierz
Figlewicz
Ks. Kazimierz Figlewicz

Osoby

Kalwaria
Zebrzydowska

„Kalwaria Zebrzydowska: sanktuarium
Matki Bożej — i dróżki. Nawiedzałem
je wiele razy, począwszy od lat moich
chłopięcych i młodzieńczych”

Kalwaria Zebrzydowska

Wadowice

„Tu w tym mieście Wadowicach wszystko
się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się
zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr
się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło"

Wadowice
Wadowice Karola Wojtyły
Budynek "Sokoła"
Kościół parafialny pw. Ofiarowania NMP
Mieszkanie Wojtyłów
Szkoła Powszechna
Szkoła Powszechna
Koszary 12 pułku piechoty
Koszary 12 pułku piechoty
Klasztor Karmelitów Bosych
Klasztor karmelitów fot. Polona
Synagoga
Gimnazjum Męskie im. Marcina Wadowity
Gimnazjum męskie

Powiązane materiały z portalu JP2online

Wideo – powiązane materiały
z portalu JP2online

Eugeniusz Mróz - szkolny kolega Jana Pawła II
Stanisław Jura - szkolny kolega Karola Wojtyły
Wspomnienia Haliny Królikiewicz-Kwiatkowskiej cz. I

Audio – powiązane materiały
z portalu JP2online

Szkoła, w której uczył się Jan Paweł II. Wypowiedź jednego z dyrektorów Szkoły im. Emila Zegadłowicza w Wadowicach - 1978 rok
Pontyfikat Jana Pawła II (1) - materiały robocze do audycji nagrane w Wadowicach

Publikacje – powiązane materiały
z portalu JP2online

Kapitan Wojtyła - Ojciec
Korzenie - historia rodziny Wojtyłów
Edmund – krótkie, spełnione życie
Przejdź do
Rozdziału 2
Rozdział 2 Karol

Dalej
Start
jp2online.pl