„Żyliśmy pogrążeni w jakimś wielkim »wybuchu« zła i dopiero stopniowo zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z jego rzeczywistych wymiarów”

Karol Wojtyła na wojnie
Polskie państwo podziemne
Agresja Niemiec i Rosji na Polskę

1 września 1939 r. wybucha II
wojna światowa, która skończy się
dopiero w 1945 r.

Student
polonistyki

„Pamięć tego, czym jest uniwersytet —
Alma Mater — noszę w sobie wciąż żywą.
Nie tylko pamięć, ale poczucie długu,
który należy spłacać całym życiem”

W 1938 roku Karol rozpoczął studia
polonistyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Do Krakowa
przeprowadził się razem z ojcem.

Wejście do Collegium Novum, lata 30.
Karol Wojtyła,
1938-39 r.
Student polonistyki

Robotnik
w Solvayu

„(…) cztery lata pracy fizycznej, okres
uczestniczenia w wielkiej społeczności
robotniczej, stały się dla mnie
szczególnym darem Opatrzności”

W czasie II wojny światowej Karol przez
cztery lata pracował w Krakowskich
Zakładach Sodowych “Solvay”
- w kamieniołomie i oczyszczalni wody.

Wojtyła jako robotnik
w czasie wojny
Robotnik w Solvayu
Książka poplamiona sodą

Teatr
Rapsodyczny

“Zachowanie tajności wokół tych teatralnych
spotkań było nieodzowne, w przeciwnym razie
groziły nam wszystkim surowe kary ze strony
władz okupacyjnych – najprawdopodobniej
wywózka do obozu koncentracyjnego”

Spektakle konspiracyjnego Teatru
Rapsodycznego były formą walki
- podtrzymywały narodową kulturę
w ciemną noc okupacji.

Plakat przedstawienia Teatru
Rapsodycznego z 1946 r.
Mieczysław Kotlarczyk
- założyciel Teatru Rapsodycznego
Teatr Rapsodyczny

Krawiec - mistyk

„(…) przekazał mi szczególnie wiele
z bogactw swej duszy, rozmiłowanej
w samym Bogu, i z bogactw życia
duchowego, życia mistycznego”.

Robotnik Wojtyła codziennie rano w chodakach,
drelichowym ubraniu i przewieszonym przez ramię
chlebakiem uczestniczył we Mszy św. w parafii na
Dębnikach. Tam poznał Jana Tyranowskiego -
człowieka, który wpłynął na jego dalsze życie.

Jan Tyranowski
Krawiec - mistyk
Robotnik Wojtyła
Józef Wilk był ministrantem w kościele salezjanów na Dębnikach i również uczestniczył w spotkaniach prowadzonych przez Jana Tyranowskiego. Wspomina Karola Wojtyłę.

Śmierć Ojca

“Na skutek wybuchu wojny zostałem oderwany od studiów
i od środowiska uniwersyteckiego. Straciłem w tym czasie
mojego Ojca, ostatniego człowieka z mojej najbliższej
rodziny. Wszystko to stanowiło także w znaczeniu
obiektywnym jakiś proces odrywania od poprzednich
własnych zamierzeń (...)”

Śmierć Ojca była dla Karola bolesnym ciosem.
Młody Wojtyła nie był obecny w ostatnich
chwilach życia żadnego z członków swojej
najbliższej rodziny.

Od lewej stoją:
Karol i jego ojciec
Śmierć ojca

Młody poeta

“Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają
się tuż za progiem…”

Tuż przed i w czasie wojny Wojtyła pisał
swoje młodzieńcze wiersze i dramaty.

Młody poeta
Wybrzeża pełne ciszy

Nowa wizja życia

„Wobec szerzącego się zła i okropności
wojny sens kapłaństwa i jego misja
w świecie stawały się dla mnie
nadzwyczaj przejrzyste i czytelne”

Koledzy i koleżanki widzieli w Karolu w przyszłości
wielkiego aktora i człowieka sztuki. Decyzję o nowej
drodze życia podjął on w trudnym czasie okupacji.

Powołanie
Pieśń o Bogu ukrytym
Jan
Tyranowski
Jan Leopold Tyranowski
Mieczysław
Kotlarczyk
Mieczysław Kotlarczyk
Irena
Szkocka
Irena Szkocka
Juliusz
Kydryński
Juliusz Kydryński
Adam Chmielowski
(św. brat Albert)
Adam Chmielowski (św. Brat Albert)
Jerzy Braun
Jerzy Bronisław Braun

Osoby

Kraków Wojtyły
(1938-1942)

Kraków od najmłodszych lat
mojego życia, od lat dziecięcych
jeszcze, był dla mnie szczególną
syntezą wszystkiego, co polskie
i co chrześcijańskie. Zawsze
mówił mi o wielkiej przeszłości
mojej Ojczyzny.

Ciekawostki
Nieznany wypadek
Krzysztof Zanussi wypadek - video
Maria Poźniak - wideo
Nieznany wypadek
Obóz Junaków
Obóz Junaków
Obóz Junaków - film

Wideo – powiązane materiały
z portalu JP2online

Prof. Maria Bobrownicka o Karolu Wojtyle/Janie Pawle II
Krzysztof Zanussi o św. Janie Pawle II
Wspomnienia ks. Mieczysława Malińskiego
Wspomnienia Haliny Królikiewicz-Kwiatkowskiej cz. II
Wspomnienia Karola Pustelnika
Wspomnienia Marii Ćwikłowej
Wspomnienia ks. Franciszka Koniecznego

Audio – powiązane materiały
z portalu JP2online

II Pielgrzymka do Polski; Przemówienie Jana Pawła II podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków 22 VI 1983 r.
I pielgrzymka do Polski, przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury zgromadzonych w kościele ojców Paulinów na Skałce; Kraków, 8 czerwca 1979 r.

Dokumenty archiwalne – powiązane materiały
z portalu JP2online

Wycinek prasowy z tekstem listu otwartego pracowników Zakładów Sodowych w Krakowie do abp Karola Wojtyły.
Odpowiedź abp. K. Wojtyły na list otwarty pracowników Zakładów Sodowych Solvay.
Przejdź do
Rozdziału 3
Rozdział 3 Kapłan
Dalej
Start
jp2online.pl