"Wtedy, w pierwszych latach
powojennych, komunizm jawił
się jako bardzo mocny i groźny
- o wiele bardziej niż w roku 1920"

Niemcy opuszczają Kraków i Polskę
Nowa władza, nowe porządki
Cud w Lublinie

„Wyzwolenie” Polski przez Armię Czerwoną oznaczało
podporządkowanie kraju Związkowi Radzieckiemu
i budowę systemu komunistycznego.

Czarna
niedziela

„Historia mojego powołania
kapłańskiego? Historia ta znana jest
przede wszystkim Bogu samemu”

W sierpniu 1944 r. w Krakowie Niemcy
zorganizowali tzw. „czarną niedzielę”,
bojąc się wybuchu podobnego powstania,
jak w Warszawie.

Czarna niedziela

Bratniak

„Student Karol Wojtyła nie wahał się
chodzić z nami po ludziach i instytucjach,
kwestując na rzecz najuboższych
z naszej akademickiej braci,
choć sam przecież prawie nic nie miał”

Tuż po zajęciu miasta przez Armię
Czerwoną, student Karol Wojtyła
zostaje wiceprezesem
stowarzyszenia "Bratniak".

Bratniak

Na posadzce

„To Ty, Piotrze. Chcesz być tutaj
Posadzką, by po Tobie przechodzili”

W uroczystość Wszystkich Świętych Karol
Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk
abp. Adama Sapiehy.

Święcenia kapłańskie
Kleryk Wojtyła
Ks. Józef Bryła spotkał Karola Wojtyłę w krakowskim seminarium duchownym. Co zapamiętał?

Studia w Rzymie

„Poprzez Rzym moje młode kapłaństwo
wpisało się w jakiś nowy wymiar europejski
i uniwersalny"

Tuż po święceniach ks. Wojtyła
wyjechał na 2-letnie studia
doktoranckie do Rzymu.

Studia w Rzymie

Wiejski wikariusz

„Pamiętam, że w pewnym momencie,
gdy przekraczałem granice parafii
w Niegowici, uklęknąłem
i ucałowałem ziemię"

Po powrocie do Polski w 1948 r. ks. Wojtyła
otrzymał pierwszy przydział pracy jako wikary:
Niegowić, gmina Gdów.

Wikary w Niegowici
Wspomnienia z Niegowici
Co powiedziała gospodyni o ks. Wojtyle? Co młody wikariusz oddał matce z dzieckiem?
kard. Adam
Stefan Sapieha
kard. Adam Stefan Sapieha
Irena
Szkocka
Irena Szkocka
kard. Andrzej
Maria Deskur
kard. Andrzej Maria Deskur
św. Jan od Krzyża
św. Jan od Krzyża
prof. Réginald
Garrigou-Lagrange OP
prof. Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP

Osoby

Kraków

"W okresie okupacyjnym Arcybiskup Metropolita założył konspiracyjne Seminarium Duchowne, umieszczając je pod dachem swojej rezydencji"

Niegowić

"Uczyłem religii w pięciu szkołach podstawowych, w wioskach należących do parafii w Niegowici, do których dowożono mnie wozem konnym lub bryczką"

Rzym

"(...) zapuszczanie się w Rzym.
To rozdział absolutnie nie do oświetlenia w kilku zdaniach".

Ciekawostki
Dyspensa księcia
kardynała Sapiehy
Dyspensa na bal charytatywny
Europejskie
wakacje
Tour po Europie

Wideo – powiązane materiały
z portalu JP2online

Wspomnienia ks. Mariana Wojtasika
Wypowiedź dr. Marka Lasoty, cz.I Karol Wojtyła
Wspomnienia parafian z Niegowici
Wspomnienia ks. Mariana Jakubca
Przejdź do
rozdziału 4
Rozdział 4 Wujek
Dalej
Start
jp2online.pl